Thông báo về việc thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

15/04/2012 9:17:51 SA

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

 

Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thông báo cho quý vị cổ đông được biết về việc thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

Thời gian: 08 giờ 00', ngày 16 tháng 04 năm 2012

Địa điểm: HỘI TRƯỜNG TẦNG 2, KHÁCH SẠN NGÂN HÀ

Địa chỉ: Số 158 đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Trân trọng thông báo./.